prezentacje.edu.pl

Oferta

Spis treści:

Edukacja    Doradztwo   
!
Usługi    Ceny
recenzjetworzenie standardów prezentacjiocena prezentacjinadzór nad jakością 

Recenzja prezentacji

Przygotowujesz prezentację? Chcesz, żeby ktoś spojrzał na nią fachowym okiem i podzielił się spostrzeżeniami? A może potrzebujesz rady jak najlepiej przedstawić zagadnienie, które omawiasz, jak zbudować strukturę prezentacji, jak prowadzić wywód? Może masz jeszcze inne pytania?

Skorzystaj z recenzji prezentacji. Przysyłasz prezentację (wraz z informacjami uzupełniającymi) a w zamian otrzymujesz wyczerpującą recenzję, ocenę, propozycje zmian. Sugestie dotyczące budowy prezentacji i poszczególnych slajdów.

Konsekwencją recenzji może być usługa modyfikacji prezentacji (otrzymujesz gotową prezentację po poprawkach) a także konsultacje w przygotowaniu wypowiedzi i ćwiczenia z mówcą.

Uproszczoną wersją recenzji jest przegląd prezentacji, który obejmuje opinię na temat materiałów wizualnych przygotowanych przez autora. Opinię otrzymujesz pocztą elektroniczną.

Chcesz sprawdzić jak to działa? Przegląd pierwszych 12 slajdów jest bezpłatny. Przyślij, a otrzymasz pełnowartościową, choć bezpłatną opinię na temat twojej prezentacji.

na górę


Tworzenie firmowych standardów
przygotowania i prowadzenia prezentacji

W wielu firmach funkcjonują korporacyjne wzorce prezentacji oraz zasady ich tworzenia i wygłaszania. Niektóre firmy mają także procedury oceny prezentacji przed ich publicznym wykonaniem.

Możemy pomóc zarówno w przygotowaniu takich wzorców jak też w ich używaniu. W wielu przypadkach sensowne jest dokonanie przeglądu istniejących zasad, ich weryfikacja, dostosowanie do zmieniających się warunków i okoliczności prowadzenia prezentacji.

Następstwem tych działań może być objęcie całego procesu przygotowania i wygłaszania prezentacji firmowych procedurą stałego zewnętrznego nadzoru i doradztwa Przyślij formularz informacyjny jeśli chcesz uzyskać wiecej informacji na ten temat.

na górę


Ocena prezentacji firmowych

Ważne prezentacje wygłaszane publicznie powinny być oceniane nie tylko pod kątem zgodności z polityką marketingową firmy ale także pod względem poprawności ich przygotowania i wykonania, zastosowanych środków przekazu, struktury, formy i zgodności z ogólnymi zasadami wystąpień publicznych.

Przekonaj się, że taka ocena wykonywana przez osobę spoza firmy jest wartościowa. Kiedy skorzystasz z recenzji prezentacji i uznasz ją za przydatną będziesz mógł zamówić kompleksową ocenę prezentacji obejmującą wszystkie wymienione zagadnienia.

I kiedy uznasz, że takie działanie poprawia jakość prezentacji twojej firmy będziesz mógł skorzystać z programu stałego nadzoru i oceny prezentacji przygotowanych w firmie. W tym modelu prezentacje przygotowywane są przez twoich specjalistów wewnętrznych natomiast przed ich upublicznieniem podlegają ocenie prowadzonej z uwzględnieniem wszystkich zasad dobrego przygotowania i prowadzenia prezentacji.

Przyślij formularz informacyjny jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat.

na górę


Prowadzenie nadzoru nad jakością prezentacji firmowych

Prezentacje wygłaszane publicznie są elementem wizerunku firmy. A więc jednym z mechanizmów kształtowania i utrzymywania wizerunku firmy jest proces przygotowania i wewnętrznej oceny prezentacji.

Przygotowanie procedury opisującej taki proces pozwala wyznaczyć standardy, które powinny być zachowane w powstających w firmie prezentacjach.

Odrębną sprawą jest ocena, czy te standardy rzeczywiście są zachowane. Należy więc zadbać o proces monitorowania i oceny powstających prezentacji pod kątem ich zgodności z przyjętymi zasadami oraz oceny prezenterów pod kątem ich przygotowania do wygłaszania prezentacji.

Możesz zlecić nam te czynności i zapewnić sobie wysoki standard prezentacji będących wizytówką firmy. Po zamówieniu takiej usługi będziesz spokojnie czekać na kolejne seminaria, konferencje i spotkania handlowe, na których twoja firma zawsze będzie prezentowana profesjonalnie i skutecznie.

Przyślij formularz informacyjny jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat.

na górę