prezentacje.edu.pl

Oferta

Spis treści:

Edukacja    Doradztwo    Usługi    Ceny
!
cennikgwarancjazniżkiprezentypłatność modułowa 

Cennik

Udział 1 osoby w seminarium lub szkoleniu

Podane ceny dotyczą indywidualnych zgłoszeń na szkolenia otwarte. W przypadku szkoleń zamkniętych - organizowanych na zamówienie stosujemy ceny zależne od uzgodnionego zakresu, czasu i miejsca szkolenia.
Seminarium (2 godziny) 197 zł
Szkolenie (6 godzin) 770 zł
Szkolenie/warsztat (12 godzin) 1 470 zł
Szkolenie/warsztat (18 godzin) 2 170 zł
Uwagi:
  • podane ceny są cenami netto
  • ceny obejmują udział w zajęciach, materiały, napoje w czasie przerw i obiad w przypadku szkoleń całodziennych
  • ceny nie obejmują dojazdu i zakwaterowania uczestników
  • 1 godzina szkolenia to 45 minut zajęć i 15 minut przerwy

na górę


Cennik szkoleń na zamówienie

(PRZYKŁAD)

Podane ceny należy traktować jako orientacyjne.
Chętnie przeprowadzimy kalkulację szkolenia dla twojej firmy.Przyślijformularz informacyjny - skontaktujemy się w sprawie szczegółów.
Seminarium (2 godziny) 1 700 zł
Szkolenie (6 godzin) 4 900 zł
Szkolenie/warsztat (12 godzin) 9 100 zł
Szkolenie/warsztat (18 godzin) 13 700 zł
Uwagi:
  • ceny dotyczą szkolenia dla grupy do 12 osób (oprócz seminarium, w którym nie ma ograniczenia liczby osób)
  • zajęcia odbywają się w siedzibie zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym
  • podane ceny są cenami netto
  • ceny obejmują przeprowadzenie zajęć i materiały szkoleniowe
  • ceny nie obejmują dojazdu i zakwaterowania i wyżywienia uczestników
  • 1 godzina szkolenia to 45 minut zajęć i 15 minut przerwy

na górę


Gwarancja

Udział we wszystkich zajęciach szkoleniowych objęty jestgwarancją satysfakcji. Jeżeli jesteś niezadowolony z zajęć -nie płacisz(a jeżeli zapłaciłeś wcześniej -zwracamy pieniądze).

na górę


Zniżki

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymują10% zniżkia uczestnicy szkoleń lub warsztatów -20% zniżkina usługi konsultacyjne i inne szkolenia. Uczestnicy warsztatów mają ponadto prawo do jednorazowejbezpłatnejrecenzji prezentacji.

na górę


Prezenty

Bezpłatny przegląd prezentacji
Możesz przesłać nam swoją prezentację do przeglądu. Przegląd polega na opracowaniu i przesłaniu autorowi opinii na temat przygotowanych przez niego slajdów i jest uproszczoną formą recenzji prezentacji. Przegląd pierwszych 12 slajdów jest bezpłatny.

Bezpłatna recenzja prezentacji
Recenzja prezentacjijest bezpłatna dla wszystkich uczestników warsztatu. Nie chodzi oczywiście o prezentację "ćwiczebną" omawianą na zajęciach (takich prezentacji prowadzisz zresztą kilka). Chodzi o prawdziwą prezentację, której używasz w swojej praktyce zawodowej. Ocenimy ją, opiszemy i zaproponujemy ulepszenia (jeśli beda potrzebne :) Zobacz na czym polegarecenzja prezentacji.

na górę


Płatność modułowa

Wiadomości omawiane na seminarium są skondensowaną formą tych przekazywanych w czasie szkolenia i warsztatu. Warsztat z kolei jest rozszerzeniem szkolenia o część praktyczną. Nie ma więc powodu aby płacić dwa razy za to samo.

Jeżeli bierzesz udział w seminarium a następnie w szkoleniu to za szkolenie płacisztylkoróżnicę w cenie szkolenia i seminarium. Podobnie, udział w szkoleniu lub seminarium uprawnia do odjęcia odpowiedniej części ceny z ceny warsztatu, jeśli zdecydujesz się na udział w nim.

Oczywiście określenie "nie ma powodu aby płacić dwa razy za to samo" jest dużym uproszczeniem. Szkolenie to nie jest po prostu seminarium plus informacje dodatkowe, a warsztat - szkolenie plus ćwiczenia. Szkolenie prowadzone jest innymi metodami niż seminarium a warsztat wygląda inaczej niż szkolenie.

Uczestnicy szkolenia, którzy już byli na seminarium nie muszą się więc obawiać, że będą się nudzić słysząc drugi raz to samo i tak samo. Mają natomiast okazję utrwalić informacje poznane wcześniej.

na górę