prezentacje.edu.pl

Omówienie książkiA.Wiszniewski:
Jak przekonująco mówić i przemawiać
Wydawnictwo Text,
Warszawa, 1999.


Andrzej Wiszniewski

Jak przekonująco mówić i przemawiać


ksiazka

Książka Profesora Andrzeja Wiszniewskiego "Jak przekonująco mówić i przemiawiać"(wydana już kilka lat temu) jest podręcznikiem (czy też poradnikiem) dobrego mówienia. Ale, co równie ważne, jest też przy okazji przykładem dobrego pisania. Profesor Wiszniewski daje w niej bowiem rzetelny przegląd zagadnienia: dobrego przygotowania i przeprowadzenia wypowiedzi, napisany w sposób umożliwiający przyjemne dla czytelnika zapoznanie się z tematem.

Po krótkim wstępie omawiającym podstawowe pojęcia z dziedziny komunikowania się przechodzi od razu do meritum: przygotowania dobrej wypowiedzi. A że dobrze mówić może tylko ten, kto dobrze słucha temu zagadnieniu poświęca Profesor cały rozdział. W dalszej części omawia proces tworzenia wystapienia jako ciąg odpowiedzi na proste pytania, które każdy mówca powinien sobie zadać przygotowując swoje wystąpienie.

Tu również znalazło się miejsce na prostą klasyfikację przemówień i ich charakterystykę: na co zwrócić uwagę jeśli przygotowujemy pogadankę, jak postępować w przypadku przemówienia opisującego, dokumentujacego, dowodowego czy instruktażowego. Nie zabrakło miejsca na charakterystykę róznego rodzaju wystąpień okolicznościowych jak toasty, mowy gratulacyjne, pogrzebowe itp.

Przegląd stosowanych technik przekazu wizualnego i podstawowych zasad posługiwania się pomocami jest przydatny dla każdego, kto ilustruje swoje wystąpienie za pomocą środków wizualnych.

Każdy mówca znajdzie także dla siebie jakieś rady w rozdziale omawiającym zachowanie się przed samym występem i już w czasie jego trwania.

Dalsze części książki omawiają różne sytuacje prezentacyjne: odpowiadanie na pytania, zabieranie głosu w dyskusji, prowadzenie zebrania, a także sytuacje typowe dla środowiska biznesowego - prowadzenie rozmów służbowych i kontaktowanie się z mediami.

Dużą zaletą książki jest jej "lekkość" (która nie przeszkadza jednak omawiać poszczególnych tematów w sposób kompletny i fachowy). Przyjemnym elementem jest ilustrowanie myśli licznymi cytatami, które otwierają większość rozdziałów.

Książkę Profesora Wiszniewskiego można potraktować zarówno jako podręcznik i uczyć się z niego sztuki prezentacji jak też jako lekturę uzupełniającą własne doświadczenia. Sposób ujęcia materiału pozwala na czytanie książki po kawałku - korzystanie z poszczególnych rozdziałów jako autonomicznych fragmentów typu poradnikowego.

Przeczytał i opisał: Wojciech Murzyn

na górędo Biblioteki